Քիմիական ռակցիաները

1.Ո՞ր հատկանիշներն են բնորոշ քիմիական ռեակցիաներին:
2.Ո՞ր ռեակցիաներն են անվանում քայքայման, իսկ որոնք՝ միացման:

Քմիական ռակցիա տեղի է նենում երբ մի նյութ դառնում է մեկ այլ նյութ:

3.պատրաստի՛ր և բլոգում տեղադրի՛ր վիդեոնյութ միացման, և քայքայման ռեակցիաների մասին:

Реклама

Դաս 11

1.Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր: Գրի՛ր 3 օրինակ:
4,5,8

Որոնցով կարող ենք առարկաները հաշվել:

2.Ո՞ր թվերն են կոչվում պարզ և բաղադրյալ թվեր: Գրի՛ր 3 օրինակ:

Պարզ թվերը այն թվերն են որոնց վրա բաժանվում է երկու թվեր, իսկ բաղադրյալ թվերը որոնց վրա բաժանվում է երկուսից ավել թվեր:

բաղադրյալ-12,6,8
պարզ-5,7,11

3.Ո՞ր թվերն են կոչվում զույգ և կենտ թվեր:Գրի՛ր 3 օրինակ:

Զույգ թվեր այն թվերն են որոնք բաժանվում են երկուսի, իսկ կենտ թվերը որոնք չեն բաժանվում երկուսի:

Զույգ-6,12, 14
Կենտ-5,7,3

4.Գրի՛ր 3, 4, 8, 9, բաժանելիության հայտանիշները:

3 ինի է նման, իսկ 4 8-ի

5.Ո՞ր կոտորակներն են կոչվում կանոնավոր և անկանոն կոտորակ :Գրի՛ր 3 օրինակ:

անկանոն-4/2,8/6,12/5

Որոնց հայտարարը մեծ է համարիչից:

6.Հաշվի՛ր.
3/5+4/8=

6/10+15/30=

12/25-1/75=

3.1/7+2.4/8=

6.4/10-1.3/15 =

4/7*12/25=

16/35* 7/24=

27/49:9/7=

7.Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 10, b = 4.

12⋅ (2*a + b) ։ 3=96

8.Գտի՛ր
200-ի 10%-ը=20

1200-ի 30%-ը=360

9.Հաշվի՛ր

1000-ը մեծացրու իր 20%-ով-1200

3000-ը փոքրացրու իր 15%-ով-2450

10.Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15%-ով, ապա՝ ևս 20%-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 10000 դրամ։

Լուծում
10000:100=100
100*15=1500

10000-1500=8500
8500:100=85
8500-1700=6800

Տնային աշխատանք 13.09.2018
. Գրի՛ր, թե քանի տառ և քանի հնչյուն ունեն հետևյալ բառերը՝
որբ-3տառ, 4հնչյուն
սանր-4տառ, 5հնչյուն
սուր-3տառ, 3հնչյուն
կենդանի-7տառ,7հնչյուն
համր-4տառ,5հնչյուն
գյուղ-4տառ,4հնչյուն
տասը-4տառ,4հնչյուն
սիրտ-4տառ,4հնչյուն
Բարեկենդան-10տառ,10հնչյուն
դարակ-5տառ,5հնչյուն
Երևան-5տառ,6հնչյուն
արև-3տառ,4հնչյուն
պահարան-7տառ,7հնչյուն
. Կարդա այս նյութը, որից հետո կատարի՛ր առաջադրանքը:
. Արտագրի՛ր՝ լրացնելով երկհնչյունները։
Առավոտյան, ծովեզր…., այծյամ, արդյոք, մատյան, առյուծ, բազմամյա…., ստորոգյալ, լուսնյակ, կորյուն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ, համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձյութ, կույտ, շաբաթօրյակ։
Լրացրու՝ գրելով իա կամ յա
Բրազիլիա, սառուցյալ, քրիստոնյա, դաստիարակություն, պաշտոնյա, Ավստրիա, հեքիաթային, հոգյակ, լռելյայն, Նորվեգիա, Օֆելյա, միմյանց, ակադեմիա, նյարդային, խարտյաշ,, շուրջերկրյա, օլիմպիական, պատյան, քիմիական, Արփիար, Ամասիա:
Լրացրու՝ գրելով իա կամ եա
Անդրեաս, ակացիա, միլիարդ, այժմեական, քվեարկել, միջօրեական, անատոմիա, բիլիարդ, հրեական, առօրեական:

Առաջադրանք 1

Առանձնացնել անկանոն կոտորակները
8/7, 10/14, 6/5, 7/7, 10/7, 6.7/9, 12/10

6/5,7/7,10/7,6.7/9,12/10
Առաջադրանք 2

Հաշվել`

3/10+4/10=7/20

12/5+4/6=16/11

3/6+10/7+4/7=23/20

12/20+3/10-1/10=14/20
12/20-1/4=11/16

25/30-1/6=24/24

15/75-1/25=14/50

36/45-1/9=35/36
12/36*4/9=

25/49*7/5=

121/36*6/11
10/20:25/45=

16/25:4/5=

Առաջադրանք 3

Գտնել երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է

1․ Սենյակում կա երկու ժամացույց, մեկը չի աշխատում իսկ մյուսը ամեն օր մեկ րոպե հետ է ընկնում։ Ո՞ր ժամացույցը տարվա մեջ ավելի շատ ճիշտ ժամ ցույց կտա։

Չաշխատող ժամացույցը

2․ Յոթ խնձոր հավասարապես բժանել 12 ընկերների միջև այնպես, որ խնձորներից ոչ մեկը չորսից շատ մասերի չբաժանվի։

3․ Ձուկը հավասրակշռում է 1 կգ կշռաքարով և այդպիսի ձկան կեսով։ Որքա՞ն է կշռում այն։

 

4․ Ունենք 13 կգ ցորեն և նժարավոր կշեռք՝ 1 կգ կշռաքարով։ Ինչպե՞ս կարելի է 2 կշռումից հետո ստանալ 4 կգ ցորեն։

5․ Ավտոմեքենայի ո՞ր անիվը չի պտտվում ընթացքի ժամանակ։

6. 2 ձկնորսը 2 րոպեում ուտում է 3 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 12 ձուկ։

7.Ինչո՞ւ է վարսահարդարին ավելի ձեռնտու երկու ֆրանսիացու մազ կտրել քան մեկ անգլիացու։

8. Տղան պնդում է, որ երկու օր առաջ ինքը տաս տարեկան էր, իսկ մյուս տարի նշելու է իր 13 տարին։ Տղան արդյո՞ք ճիշտ է խոսում։

9․ 1, 2, 3, 4, …, 98, 99 թվեր շարքում զույգ թվերն են շատ, թե՞ կենտ թվերը։

10. Մենք ունենք հինգ հատ 2 թվանշան ՝ 2, 2, 2, 2, 2։ Մաթեմատիկական գործողությունների միջոցով ստացեք 15 թիվը։

11. Ութ հատ 8-ի օգնությամբ ստացեք 1000։

12. Վ + Ե + Ց = Վ x Ե x Ց = 6

Տառերի փոխարեն տեղադրեք թվեր։

Առաջադրանք 1

Առանձնացնել պարզ թվերը
12,  34, 38, 57, 68,111

3,5,7,11,13,17,71,29,101,31,61,47

Առաջադրանք 2
Նշել տրված թվերի բաժանարարները
36-1,3,6,12,2,36,9,4,18
48-1,3,4,12,16,2,48,24,8,6
24-1,2,4,24,12,8,3
72-1,2,72,24,4,8,9,18,36,12
60-1,2,5,20,4,6,15,12,10,30,60
25-1,5,25
125-1,5,125
28-1,2,4,7,14,28
56-1,2,7,14,8,28,56
108-1,2,3,4,27,36,54,108

Առաջադրանք 3

Առանձնացնել կանոնավոր կոտորակները

1/2, 6/10, 5/15

20/18, 15/10, 6/5,10/9, 16/10,7/7

Առաջադրանք 4

Անկանոն կոտորակը ներկայացնել խառը թվի տեսքով

12/5, 23/6, 18/7, 21/6, 31/5, 42/ 5, 50/6
Առաջադրանք 5

հաշվել՝
1/10+2/10=3/10
2/5+4/12=
2/5*3/8= 6/40
1.3/10+3.5/8= 48/18

3/15+4/5=12/15

12/ 100+3/10=15/110

12/7-1/4=11/3

15/12-3/4=12/8

10/15*3/5=30/75

12/6:4/24=12/8

12.3/10- 5.5/6=

Проект «Первые впечатления»

Тема: средняя школа, здание новой школы.

Цели:

исследование новой среды, знакомство с людьми (учителями, одноклассниками)
активизация словарного запаса по теме

Ход проекта:

Расскажи о первых впечатлениях от средней школы (что тебя понравилось, заинтересовало, удивило, не понравилось, расстроило).
Ты заметил какие-нибудь отличия между младшей и средней школой? (если ты только перевелся в образовательный комплекс, расскажи о различиях между старой школой и новой).
Сделай фоторепортаж о местах в школе (во дворе школы), которые тебе понравились, и расскажи почему именно эти места.
Опубликуй фото и рассказ в своем блоге.

Լոռի

Սկզբնապես Լոռի է կոչվել Կյուրիկյան Դավիթ Անհողին թագավորի՝ 11-րդ դարում Ձորագետի ձախ ափին կառուցած Լոռի (Լոռե) բերդը, որը 1065 թվականից դարձել է Կյուրիկյան թագավորության մայրաքաղաքը։ Հետագայում «Լոռի» անվանումը տարածվել է ամբողջ գավառի վրա:

Լոռին Հայաստանի՝ մեծությամբ երրորդ մարզն է 3789 կմ² տարածքով (Հայաստանի տարածքի 12.7%-ը)։ 283.9 հազար մարդ բնակչությամբ (ըստ 2001 թ. մարդահամարի) Լոռու մարզը զիջում է միայն Երևանին։ Հյուսիսից մարզը սահմանակցում է Վրաստանի, արևմուտքից՝ Շիրակի, հարավից՝ Արագածոտնի և Կոտայքի, արևելքից՝ Տավուշի մարզերի հետ։ Բազմաթիվ լեռնային առվակներից բացի Լոռու մարզով են հոսում չորս գետ՝ Դեբեդ, Ձորագետ, Տաշիր գետ, Փամբակ և Աղստև։97E00D7F-2854-4148-9F2A-5AD853B6AD80-2048-000002E7DB06948A