Արշավ դեպի Թալին

Մենք Արշավեցինք դեպի Թալին: Հինգ-րդ դասարանցիներից միայն ես էի: Այս ճամփորդությունը շատ հետաքրքիր էր: Մենք գնացինք Եկեղեցի, Ամրոց քարավանատուն և Ագարակ որտեղ պատրաստում էին գինի խաղողից: Եկեղեցում մենք աղոթեցինք երգեցինք դուրս եկանք: Ամրոցը գաղտնի բարձրանալու տեղեր ուներ որոնք շատ մութ էին և շատ բարձր: Ընկեր Իվետան և Ընկեր Անահիտը ինձ խնդրեցին իմ լուսավորիչով օգնել նրանց և ես համաձայնվեցի ու օգնեցի: Ամրոցը շատ մեծ էր: Քարավանատանը մենք տեսանք զինվորների սենյակները, իսկ Ագարակում մենք տեսանք ինչպես էին պատրաստում գինի:

Реклама

Test

I. Տեղադրել փակագծերում տրված բառերից ճիշտ տարբերակը։
1. He is going to school at 9 o’clock every day.(is going/goes)
2. They don’t play football after classes.(don’t play/doesn’t play)
3. My Mother cooks dinner now.( don’t play /cooks)
4. She is riding a bike very well.(rides/is riding)
5. She doesn’t like to do homework.(don’t like/doesn’t like)

II. Տեղադրել բաց թողնված բառերը անցյալ ժամանակով։

1. Mike (took) his bag and (went ) to school.
2. They (bought ) a new car last week.
3. Bob and Ann (made ) nice photos in the village.
4. They (had) English yesterday, but today they don’t have.
5. Tom (brought) a very nice present yesterday.

III. Նախադասությունները դարձնել ժխտական.

1. Mary plays the piano very well.
Mary doesn’t play the piano very well.
2. I will go to the theatre tomorrow.
I will not go to the theatre.
3. They cleaned the house very quickly.
They didn’t clean the house very quickly.

4. They are going to the party now.
They are not going to the party now.

5. He knew the new words.
He didn’t know the new words.
Լրացուցիչ
Թարգմանել՝

Yesterday we went to my aunt’s house. We had a very good time. We went to the forest and take pothos. Nature was very beautiful. We saw a lot of animals. In the end and we gathered flowers and went back home.

 

Երեկ մենք գնացել էինք հորաքրոջս տուն։ Մենք շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Մենք գնացինք անտառ և լուսանկարվեցինք։ Բնությունը շատ գեղեցիկ էր։ Մենք տեսանք շատ կենդանիներ։ Վերջում ծաղիկներ հավաքեցինք և վերադարձանք տուն։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест

КАК БАРСУК И КУНИЦА СУДИЛИСЬ
Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали они к своей находке.
– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук.
– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница.
Барсук своё:
– Это я нашёл! Нечего зря спорить!
Куница своё:
– Я первая увидела!
Так они спорили-спорили, чуть не разодрались.
Тогда барсук сказал:
– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит.
А судьёй в этом лесу была лиса.
Выслушала лиса барсука и куницу и говорит:
– Дайте-ка мне сюда вашу находку.
Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала:
– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, другую – куница.
С этими словами лиса разорвала кусок на две части.
– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше.
– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы изрядную часть мяса.
– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо!
– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости.
Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь оказалось, что у куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и откусила от куска куницы.
И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось.
Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.
Вопросы и задания
1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте?
Б) в лесу;
2. Определи персонажей произведения.
А) Барсук, куница, лиса;

3. Из-за чего у животных возник спор?

В) выясняли, кто нашёл кусок мяса.
4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение чуть не разодрались?

Б) чуть не подрались сильно;

5. Кто вершил суд в этом лесу?
А) Лиса;

6. Какое определение даётся лисе в этом тексте?
А) Хитрая;

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении?

Б) хитрость;

 

Տեստային աշխատանք

Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:

3. Աստղը շիկացած հսկա գազային գունդ է, որը ճառագայթում է լուսային էներգիա:

 

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ:
1. Քանի՞ համաստեղություն կա աստղային երկնքում.
բ) 88
2. Ո՞րն է Արեգակին ամենամոտ մոլորակը.
ա) Մերկուրին
3. Որքան է Երկրի հեռավորությունն Արեգակից.
բ) 150 մլն կմ
Լրացրե՛նախադասությունները:
1. Երկրին ամենամոտ աստղը արեգակն է:
2. Երկիրն Արեգակի շուրջ մեկ պտույտ կատարում է 1 տարվա ընթացքում:
3. Լուսինը Երկիր մոլորակի միակ արբանյակն է:

 

 

 

Պարսիկների տիրապետության ժամանակ Երևանն ասիական քաղաք էր՝ համապատասխան վարք ու բարքով, տոներով։ Մարդիկ զբաղված էին իրենց աշխատանքով, մտահոգ օրվա ուտեստը հայթայթելու գործով, ամեն մեկը քաշված իր անկյունը։ Այդպես էին ապրում հասարակ դասի մարդիկ՝ արհեստավորները, մանր առևտրականները։ Այլ էր հին Երևանի երևելիների կյանքը։ Նրանք ունեին իրենց կալվածքները, հողերը ոչ միայն Երևանում, այլև քաղաքից դուրս։ Ամռանը, հենց սկսվում էր անասելի շոգը, նրանք ընտանիքներով քաշվում էին հով տեղեր և այդտեղ մնում մինչև ուշ աշուն, մինչև բերքահավաքի վերջը։
Կյանքը և հարաբերությունները քաղաքում եղել են նահապետական, պահանջները՝ քիչ. մարդիկ բավարարվել են իրենց իսկ ստեղծածով, ստացած բերք ու բարիքով։ Ոչ մի հասարակական վայր, հավաքատեղի։ Հանդիպում էին շաբաթ կամ կիրակի, տոներին, իսկ հիմնական հավաքատեղին եկեղեցիների բակերն էին։ Զբոսայգիները կառուցվեցին Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցնելուց հետո։
Հին Երևանում ամենից լավ նշվող տոնը, որը պարտադրված էր նաև հայերին, «Նովրուզբայրամն» էր՝ Նոր տարին։ Տոնը սկսվում էր սրբազան դարձած մի արարողությամբ։ Այդ օրը` վաղ առավոտյան, քաղաքի մեծամեծները, իշխաններն ու մելիքները հավաքվում էին ու գնում սարդարի պալատը՝ շնորհավորելու նրա «նովրուզը», հետո մեծ ակնածանքով սարդարի ոտքերի տակ էին դնում իրենց բերած «փեշքաշը»՝ թանկագին մատանիներ, ոսկե զարդեր, գորգեր։ Պարզ է, որ այս նվիրատվությունը, մանավանդ հայ իշխանների կողմից, հոժարակամ չէր, այլ՝ պարտադիր մի տուրք, որը վաղօրոք հավաքում էին, պատրաստում, որ «սարդարի աչքը քաղցր լինի խալխի վրա»։ Իսկ խալխը խեղճ, աշխատավոր հայն էր։
Նովրուզբայրամը հնում կոչվել է Նովրուզ սուլթանիե, որը նշանակում է Թագավորական նոր տարի։ Մարտի 21-ին, արևը ծագելուց 47 րոպե անց, մահմեդական Լուսնի տարվա 12-րդ ամսի 1-ին, բերդի հրետանին 3 անգամ համազարկ էր տալիս` ավետելով նորի սկիզբը։ Եվ քաղաքն անմիջապես աշխուժանում էր, սկսվում էր տոնախմբությունը։ Քրիստոնյաները հավաքվում էին եկեղեցիների բակերում, մահմեդականները՝ մզկիթների, որտեղ «շիրին չայ» էին խմում, զրուցում։ Ուրախությունը, կերուխումը տևում էր 3 օր։ Բայց սարդարի պալատում և մեծամեծների տներում տոնախմբությունը տևում էր 8 օր։
Հարություն Ալամդարյանի հուշագրություններում նշվում է, որ նույնիսկ հայոց կաթողիկոսը և բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ, ըստ ընդունված կարգի, Էջմիածնից Երևան էին գալիս անձամբ շնորհավորելու սարդարին։ Եվ այդ շնորհավորանքը, պարզ է, առանց «փեշքաշի» չէր լինում։
Պարտադիր «պետական» տոնից բացի քաղաքի հայ բնակչությունն ուներ ազգային, հիմնականում եկեղեցական տոներ. Սուրբ Ծնունդը, Խաչը ջուրը գցելու արարողությունը, հետո՝ Տրնդեզը, Զատիկը, ամռանը՝ Վարդավառը…

Երևանում մեծ հանդիսավորությամբ էր տոնվում Ջրօրհնեքը։ Համընդհանուր տոն էր նաև Տրնդեզը. բակերում ու տանիքներին փայտ էին դիզում, խարույկ վառում։
Երևանցիները նշում և սրբազան երկյուղածությամբ էին կատարում մի տոն, որը կապված էր մեռյալների հիշատակին։ Դա սեպտեմբերին նշվող «Սուրբ խաչ» տոնն էր։ Աշխուժանում, մարդկանցով էր լցվում հին թաղի և հին Երևանի նշանավոր գերեզմանատունը՝ Կոզեռնը։ Հնչում էր զուռնայի ձայնը, մարդիկ հիշելով իրենց մեռյալներին, գլխահակ նստում էին, մի-մի թաս խմում իրենց հարազատների հոգու հանգստյան համար, ապա դանդաղ ցրվում էին տները, գերեզմանոցում թագավորում էր հավիտյան լռությունը։
Վերջերս հին տոներին ավելացավ նորը, որը պարզապես կոչվում է «թթի տոն»։ Հնաբնակ երևանցիների ասոցիացիան (ՀԱՐԱՍ-ը) արդեն քանի տարի նշում է այդ տոնը՝ սկզբում Կապույտ մզկիթի բակում, հետագայում՝ Հին Նորքում, Քանաքեռի թթառատ այգիներում։
Օպերայի այգում է Երևանի հինավուրց, մոտ 200 տարեկան սև (ղառ) թթի ծառը՝ «Նահապետ թթենին»։ Երևանցիները պետք է աչքի լույսի պես պահեն այդ ծառը, որպես հուշարձան և փոխանցեն հաջորդ սերունդներին։ Դա էլ հին ու նոր երևանցիների մեծ պարտքն է։ Հիշենք, որ «թթի տոնը» նույնպես ազգային է:
Աղբյուրը

Письмо другу

Письмо другу
Привет  мой дорогой друг . Как у тебя дела.?
У меня все хорошо. Я уже в пятом классе. Моя новая школа очень хорошая. Знаешь, у меня в классе есть много друзей, но мне не хватает тебя. Как хорошо было бы если мы вместе учились. Наверное,на каникулах мы увидимся .
До свидания мой дорогой друг.
Мой адрес :г. Ереван Свачяна 38 квартира 81.
Андраник 42. Город Ереван.

 

Իմ ուսումնական աշունը

Իմ Աշունը

Ես Աշնանային արձակուրդներին շատ տեղեր եմ գնացել:

Ես գնացել եմ Երևան Մոլ, Հյուսիսային պողոտա, Թատրոն, Պոնչիկանոց, Հորեղբորս  տուն: Ես շատ լավ անցկացրեցի իմ աշունը:

Ես գնացի Երևան մոլ աշնանաին արձակուրդների այնտեղ ես և քույրիկս մտանք լաբիրինթ , իսկ մեծերը խանութներ մտան: Աշնանային արձակուրդներին նաև ես գնացել եմ թատրոն հեքիաթային: Թատրոնից հետո մենք գնացինք Հյուսիսային պողոտաով գնացինք պոնչիկանոց և կերան համեղ պոնչիկ:

Աշնանային Արձակուրդ

Արջի Ճանկերում

Ես իմ ընկերոջ  Ժորայի հետ կարդացել եմ «Արջի ճանկերումը»: Դա շատ հետաքրքիր էր:  Սովորացնում էր առանց մտածել գործողություն չկատարել և իրար լսել: Պատմությունը երեք ընկերներիմ Մասին է : Այս պատմության հեղինակը Վաղթանգ Անանյանն է:

Ես աշնանային  արձակուրդների ընթացքում նաև կարդացել եմ «Թոմ Սոյերի Արկածները», բայց վորոշեցի պատմել «Արջի Ճանկերումի» մասին

Տեղեկություն

Վախթանգ Ստեփանի Անանյան (հուլիսի 26, 1905, Դիլիջան, Տավուշի մարզ, Հայաստան — մարտի 4, 1980, Երևան, ՀԽՍՀ, ԽՍՀՄ), հայ գրող, լրագրող, ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ (1968)։ Որսորդական պատմվածքի սկզբնավորողն է հայ գրականության մեջ[2]:

 

This colorful autumn

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Autumn comes after summer. It brings rains and cold weather. But it is a tasty season, because there are a lot of fruits in autumn. Autumn is a beautiful season because the leaves are red ,green ,yellow and they fall down from the trees. The days become shorter and it rains much in autumn. School year begins in September. We wear warm clothes. At first I didn’t like autumn but now l love it very much.

Last year autumn didn’t start so early but it was cold. But this year autumn didn’t start early but it is still warm.

317.
193×40+193×60=193x(40+60)=193×100=19300
18×5+18×95=18x(5+95)=18×100=1800
973×37+27×37=37x(973+27)=37×1000=37000
130×78+70×78=78x(130+70)=78×200=15600
388×99+12×99=99x(388+12)=99×400=39600
657×33+657×67=657x(33+67)=657×100=65700

319.
51×4=1×4+50×4=204
27×5=20×5+7×5=135
6×35=6×30+6×5=210
4×25=4×20+4×5=100
11×36=11×30+11×6=360
5×92=5×90+5×2=460

320.
38×275+38×25=38x(275+25)=38×300=11400
103×87+103×29=103x(87+29)=103×116=11948
66×432+66×97=66x(432+97)=66×529=34914
73×205+73×56=73x(205+56)=73×261=19053
338.
25+34=59
123+7=130
11+85=96
2372+1007=3379
5941+3028=8969
63451+22547=85998

 

340.
761+349=1110
492+564=921
2328+807=3035
418+7095=7423
5992+3779=9771
3207+8034=11241
9999+1111=10000
23051+4158=27119
77528+19056=86584

352.
Հայրը 65 տարեկան է, դուստրը 41:Քանի՞ տարեկան էր հայրը, երբ դուստրը 16 տարեկան էր:
Լուծում
65-41=24
16+24=40